Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-11-02)

Target po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 6 listopada 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 1692 pkt. na ok. .

REKLAMA