Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2021-03-12)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 26 maja 2021. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 2165 pkt. na ok. .

REKLAMA