Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2021-03-12)

25 marca 2021 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1756 pkt. na ok. .

REKLAMA