Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Opór (2021-03-12)

REKLAMA