Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Płaska baza (2021-03-12)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji płaskiej bazy został osiągnięty 10 maja 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 2127 pkt. na ok. .

REKLAMA