Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2021-04-30)

10 maja 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2397 pkt. na .

REKLAMA