Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2021-04-30)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 6 września 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia 2397 pkt. na ok. .

REKLAMA