Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2021-06-22)

Podczas sesji 25 czerwca 2021 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2350 pkt. na ok. .

REKLAMA