Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2021-06-29)

REKLAMA