Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-07-27)

Target po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 12 sierpnia 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 2292 pkt. na ok. .

REKLAMA