Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu wzrostowego (2021-07-09)

W trakcie sesji 19 lipca 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA