Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Opór (2021-08-11)

Podczas sesji 12 sierpnia 2021 opór został pokonany. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA