Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2021-08-16)

W trakcie sesji 25 sierpnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 2446 pkt. na ok. .

REKLAMA