Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu wzrostowego (2021-08-20)

REKLAMA