Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Wsparcie (2021-09-21)

REKLAMA