Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2021-10-13)

REKLAMA