Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Kanał zniżkujący (2021-11-04)

Target po wybiciu w górę z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 8 listopada 2021. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 2446 pkt. na ok. .

REKLAMA