Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-02-17)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 24 lutego 2022. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 1977 pkt. na ok. .

REKLAMA