Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szybki wzrost (2022-03-01)

5 maja 2022 doszło do wybicia dołem formacji szybkiego wzrostu. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 1331 pkt. na ok. .

REKLAMA