Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2022-03-31)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 29 kwietnia 2022. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 1860 pkt. na ok. .

REKLAMA