Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-06-24)

REKLAMA