Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-06-24)

5 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na spadek do 1231 pkt. na .

REKLAMA