Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-06-29)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 29 sierpnia 2022. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia 1563 pkt. na ok. .

REKLAMA