Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-07-07)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 26 września 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 1429 pkt. na ok. .

REKLAMA