Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-07-07)

14 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował szanse na spadek do 1429 pkt. na ok. .

REKLAMA