Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2022-08-17)

REKLAMA