Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Płaska baza (2022-08-02)

REKLAMA