Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2022-08-02)

W trakcie sesji 11 sierpnia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA