Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-08-25)

W trakcie sesji 29 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 1292 pkt. na ok. .

REKLAMA