Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-08-08)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji oRGR został osiągnięty 3 października 2022. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 1355 pkt. na ok. .

REKLAMA