Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-08-08)

W trakcie sesji 29 sierpnia 2022 formacja oRGR została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie 1355 pkt. na ok. .

REKLAMA