Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-08-08)

29 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 1349 pkt. na ok. .

REKLAMA