Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2022-08-08)

REKLAMA