Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-09-27)

W trakcie sesji 29 września 2022 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia 1248 pkt. na .

REKLAMA