Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Płaska baza (2022-11-16)

REKLAMA