Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Chorągiewka (2022-12-02)

2 grudnia 2022 zaszło wybicie z formacji chorągiewki. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na osiągnięcie 1471 pkt. na ok. .

REKLAMA