Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2022-12-02)

Podczas sesji 14 grudnia 2022 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia 1981 pkt. na .

REKLAMA