Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Chorągiewka (2022-12-30)

Podczas sesji 22 lutego 2023 doszło do wybicia z formacji chorągiewki, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na spadek do 1524 pkt. na .

REKLAMA