Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2022-12-30)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 9 stycznia 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 1908 pkt. na .

REKLAMA