Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Płaska baza (2022-12-30)

3 stycznia 2023 doszło do wybicia w górę z formacji płaskiej bazy. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 2218 pkt. na .

REKLAMA