Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2022-12-30)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 20 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1645 pkt. na .

REKLAMA