Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szybki wzrost (2023-01-11)

Podczas sesji 13 marca 2023 doszło do wybicia dołem formacji szybkiego wzrostu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1534 pkt. na ok. .

REKLAMA