Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2023-01-25)

Formacja podwójnego szczytu została wypełniona 13 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1783 pkt. na ok. .

REKLAMA