Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zniżkujący (2023-02-10)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 13 marca 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie 1783 pkt. na ok. .

REKLAMA