Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-14)

W trakcie sesji 15 marca 2023 doszło do wybicia w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 1512 pkt. na ok. .

REKLAMA