Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-02)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 20 marca 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie 1654 pkt. na .

REKLAMA