Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2023-03-08)

REKLAMA