Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2023-05-17)

Podczas sesji 19 maja 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie 2133 pkt. na ok. .

REKLAMA