Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Chorągiewka (2023-05-18)

W trakcie sesji 25 maja 2023 zaszło wybicie w dół z formacji chorągiewki. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie 1756 pkt. na ok. .

REKLAMA