Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Flaga (2023-05-24)

Podczas sesji 25 maja 2023 doszło do wybicia z formacji flagi, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 1636 pkt. na ok. .

REKLAMA