Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-05-09)

Podczas sesji 19 maja 2023 formacja RGR została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 2154 pkt. na ok. .

REKLAMA