Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2023-06-07)

Podczas sesji 14 czerwca 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia 2393 pkt. na ok. .

REKLAMA