Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu wzrostowego (2023-08-10)

14 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA