Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zniżkujący (2023-08-11)

Target po wybiciu w dół z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 23 sierpnia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie 1997 pkt. na .

REKLAMA