Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szybki wzrost (2023-10-17)

2 listopada 2023 zaszło wybicie w górę z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 2395 pkt. na .

REKLAMA