Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Kanał zniżkujący (2023-10-05)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 10 października 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 1963 pkt. na ok. .

REKLAMA